Barn idag tycks ha allt. Ändå saknas ofta något väsentligt; FRIRUM för sig själv, att försjunka in i nuet och att dyka in i fantasins speciella rike.

 

Waldorfförskolan Linden

erbjuder detta RUM och denna TID att få vara barn.

är VÄRME, GLÄDJE, RO, RYTM och RÖRELSE.

Före skolåldern sker den största fysiska förändringen i en människas liv.

Hela barnet inandas omgivningen i färger, former, material, ljud, dofter, stämningar och tar intryck, som återspeglar sig i barnets sätt att vara.

En ombonad miljö värmer. Glädjen och humorn likaså.