Waldorfförskolan Linden ligger i vacker parkmiljö, med drottning Kristinas

gamla jaktskog strax intill, i stadsdelen Adolfsberg.

Här finns goda möjligheter till lek, fantasi och skaparglädje.

 

Vårt gula stenhus rymmer för närvarande ungefär 54 barn fördelade på

5 st grupper.

Förskolan drivs som en ekonomisk förening och verksamheten är godkänd av Örebro kommun.

Waldorfförskolans kollegium sköter förvaltning och ledning. Pedagogerna

deltar varje vecka i kollegiet. Genom kollegiearbetet skapas kontinuitet och vidareutveckling av den pedagogiska kvaliteten, som är den bärande grunden och inspirationen till arbetet i verksamheten.

Studium av människokunskap, forskning kring barns utveckling, elevfrågor och konstnärligt övande är huvudinnehållet i kollegiet.

 

Avgifterna är de samma som i kommunal barnomsorg, men vi har en egen kö.

 

Vill du göra en köanmälan?

 

Kontakta oss

 

Vi tar även emot studiebesök efter överenskommelse.

 

Varmt välkommen att höra av dig!