Hos oss värnar vi om att barnen ska få TID och RUM till att vara barn och få leka.

Inomhus ser det ut som ett kök och ett slags vardagsrum med lekhörnor.

I stora korgar finns lekmateriel som träbitar, stenar, kottar, ull och färgglada skynken. Allt bjuder in fantasin och skapandet. Inget är färdigt, allt kan användas på många olika sätt.

Pedagogerna är verksamma med praktiska sysslor som matlagning, bakning, städning, täljning, vedsågning, tovning, syarbeten och trädgårdsarbete medan barnen leker. Tygskynkena blir kojor och hus. Skepp, farleder och broar byggs.

 

Barnen leker upplevelser ur vuxenvärlden eller ur den egna fantasin.

I den verksamma atmosfären kan barnen i lugn och ro utveckla kroppslig skicklighet och initiativ, socialt samspel och fantasi, samt fritt efterhärma vuxna förebilder.

Skapande lek

Pedagogerna värnar om att skapa ett stort utrymme för barnets fantasifyllda och skapande lek både ute och inne, men också stunder av lugn och ro eller vila.

Varje dag får barnen höra muntligt berättade småbarnssagor och delta i finger-

och danslekar, ramsor och sånger. Varje vecka arbetar vi

med målning och bivaxmodellering, gör enkla dockspel

och deltar i barneurytmi.

 

Dagens rytm återkommer dag efter dag.

Maten, som är vegetarisk, tillreds i vårt eget kök

och är i möjligaste mån biodynamiskt eller ekologiskt odlad.

Årets fester och högtider förbereds och firas tillsammans.

Framtiden

I vår förskola leker framtidens generationer. Barnen skall rustas att forma framtidens samhälle på ett självständigt och nyskapande sätt. Målet är att barnets individualitet skall stärkas och socialiseras så att människan i vuxen ålder kan förhålla sig till världen utifrån sin egen trygghet, sin självständiga omdömeskraft och sitt personliga initiativ. Detta är waldorfpedagogikens mål.

 

Hela människan

Waldorfpedagogiken grundar sig på en spirituell utvecklingspsykologi - den antroposofiska människokunskapen, som Rudolf Steiner lagt grunden till. Pedagogerna har hela människans utvecklingsbehov som motiv för sitt arbete och vill befrämja en utveckling av barnets kroppsliga, själsliga och andliga natur.

 

Tre gåvor vill vi ge till barnen:

 

Livsglädje,Livskraft och Livsmod